maud taber thomas :: emily tennyson

Maud Taber-Thomas
2014 oil on panel
Art Size: 16 x 20
Price: $2,500.00 (C5518MT) (S)